Věcný dar

Podpořte nás věcným darem

 

Květina, z. s. může přijímat věcné dary. Dary mohou být přijímány neomezené výši, vždy ohledem na realizovanou činnost organizace. Organizace / její zástupce přijímá dary od fyzických a právnických osob. Organizace / její zástupce nemůže přijmout dar od fyzické či právnické osoby, li věrohodné informace, že její činnost je hrubém rozporu posláním organizace, základními etickými zásadami, uznávanými běžnou společností, nebo je její činnost rozporu právními zásadami ČR. Přijaté dary jsou použity na zlepšení podmínek kvality poskytovaných služeb programů organizace, jejich klientů na případné mimořádné ohodnocení pracovníků organizace.

Dle typu daru jsou přijaté dary evidovány v příslušné ekonomické, finanční a majetkové evidenci.

Darovaný notebook, který lze využívat např. při zajišťování distanční výuky v Klubu Magnet: