Věcný dar

Podpořte nás věcným darem

 

Květina, z. s. může přijímat věcné dary. Dary mohou být přijímány neomezené výši, vždy ohledem na realizovanou činnost organizace. Přijetí daru od fyzické právnické osoby nesmí mít vliv na budoucí poskytování služeb této osobě, nebo osobám, které jsou blízkém vztahu dárci – způsoby možnosti přijímání drobných darů, darů pozorností ze strany klientů služeb/projektu, případně jejich rodičů jsou případně definovány Manuálech pro jednotlivé sociální služby či programy, aktivity organizace. Organizace/její zástupce nemůže přijmout dar od fyzické či právnické osoby, li věrohodné informace, že její činnost je hrubém rozporu posláním organizace, základními etickými zásadami, uznávanými běžnou společností, nebo je její činnost rozporu právními zásadami ČR. Přijaté dary jsou použity na zlepšení podmínek kvality poskytovaných služeb programů organizace, jejich klientů na případné mimořádné ohodnocení pracovníků organizace.

Věcné dary se evidují účetně pouze v případech, kdy jsou jednoznačně určené k provozu služby či programu. V tomto případě je nutné jejich hodnotu ekonomicky vyčíslit. Je nutné postupovat podle cen obvyklých. Je určen navrhovatel, který materiální dar ocení a následně je vytvořena 3 členná komise (z řad pracovníků, členů organizace), která částky schválí či neschválí. Dle typu daru jsou následně přijaté dary evidovány v příslušné ekonomické, finanční a majetkové evidenci.