Věcný dar

Podpořte nás věcným darem

 

Květina, z. s. přijímá věcné dary od právnických a fyzických osob. Dary jsou přijímány v neomezené výši, vždy s ohledem na realizovanou činnost organizace. Přijaté dary jsou použity na zlepšení podmínek a kvality poskytovaných služeb a programů organizace, jejich klientů a na případné mimořádné ohodnocení pracovníků organizace. Dle typu daru jsou přijaté dary evidovány v příslušné ekonomické, finanční a majetkové evidenci.

Chcete-li poskytnout věcný dar, obraťte se na Mgr. Barboru Bočkovou

Darovaný notebook, který lze využívat např. při zajišťování distanční výuky v Klubu Magnet: