Dobrovolnická činnost

Podpořte nás jako dobrovolník 

 

Dobrovolnickou činnost může v naší organizaci zastávat osoba starší 15 let, která projeví zájem v některé ze služeb působit. Dobrovolník může ve službě působit dlouhodobě s pravidelným docházením do služby, ale také jednorázově (potravinová sbírka, výlety či jiné jednorázové akce).

Jak se stát dobrovolníkem? Zavolejte nebo napište vedoucí služby, ve které byste chtěli pomáhat. Po prvotním kontaktu Vás vedoucí pracovník pozve k osobnímu pohovoru. Pokud se při přijímacím pohovoru uchazeč osvědčí, je s ním uzavřena smlouva, která definuje pravidla spolupráce.

Tato smlouva definuje vykonávané činnosti dobrovolníka v daném zařízení a práva a povinnosti zúčastněných stran. Zároveň je vydefinována délka dobrovolnické činnosti a docházka. Na začátku spolupráce prochází dobrovolník školením o bezpečnosti práce a mlčenlivosti o pracovnících a jejich osobních údajích, což je písemně zaznamenáno. Má povinnost seznámit se s vnitřními dokumenty zařízení, jež jsou nezbytné k zajištění chodu služby.