Podávání a vyřizování stížností Květina

Každý má právo stěžovat si na spolupráci s pracovníky služby / programu / aktivity či na sociální službu jako takovou (na kvalitu nebo způsob poskytování služby). Komu a jakým způsobem si můžete stěžovat? Jak bude Vaše stížnosti řešena? Vše se dozvíte z tohoto dokumentu:
Podávání a vyřizování stížností Květina