Poskytnutí služby

Podpořte nás poskytnutím služby

 

Naší organizaci lze podpořit také formou poskytnutí služby či vykonáním práce. Například v zimě pravidelně vařila farnost ČCE teplé obědy pro osoby bez přístřeší navštěvující nízkoprahové denní centrum v Řetenicích.

Chcete-li nabídnout podporu poskytnutím služby či vykonáním práce, obraťte se na Mgr. Barboru Bočkovou

Studentky teplického gymnázia napekly pro klienty Nízkoprahového denního centra Květina