Poskytnutí služby

Podpořte nás poskytnutím služby

 

Naší organizaci lze podpořit také formou poskytnutí služby či vykonáním práce. Například v zimě pravidelně vařila farnost ČCE teplé obědy pro osoby bez přístřeší navštěvující nízkoprahové denní centrum v Řetenicích.