Aktuality

PF 2023

Děkujeme všem za podporu v tomto roce a do nového roku 2023 přejeme všem hodně radosti, smíchu, odvahy, energie a zdraví.

Rozumím tomu

Nezisková organizace Květina, z. s. realizuje v období od 1. 5. do 31. 12. 2022 projekt s názvem Rozumím tomu.
Účelem tohoto projektu č.: 0042/DOUCOVANI_NNO/2022 je podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním v kalendářním roce 2022.
Projekt je financován Evropskou unií – Next generation EU. Více informací o podpoře projektu v dokumentu: Rozumím tomu.

HateFree Culture

Hate Free zóny jsou místa bez násilí a nenávisti. Velká růžová samolepka na dveřích nebo výloze místa značí, že tady se ke všem lidem přistupuje s respektem bez ohledu na jejich příslušnost k etnické, náboženské, sexuální, subkulturní nebo jiné sociální skupině. Nemusíte se obávat nenávistných útoků, a kdyby přeci jen přišly, personál se vás zastane a pomůže situaci vyřešit. Růžová znamená přijetí a bezpečí. Takové prostředí a přístup najdete i v našich službách, najdete nás i na webových stránkách HateFree Culture.