Aktuality

2. společný den v Dubí

Dovolte, abychom Vás pozvali na akci pro děti s názvem 2. společný den v Dubí, která se koná v sobotu 21. května 2022 od 14:30 hodin do 17:00 hodin.
Akci pořádá Město Dubí a Květina, z. s. je jejím partnerem.
Více v letáčku:

Květina, z. s. a pomoc Ukrajině

Situace lidí na Ukrajině nám není lhostejná, připravujeme se na pomoc potřebným. Čím nás můžete podpořit se dočtete níže v prohlášení.

PF 2022

Děkujeme Vám všem, co nás podporujete. Velké poděkování patří všem našim zaměstnancům jednotlivých služeb, za jejich práci v této nelehké covidové době, která i přes všechny nové překážky je stále profesionální a určitě má smysl. Přejeme všechno dobré do roku 2022.

HateFree Culture

Hate Free zóny jsou místa bez násilí a nenávisti. Velká růžová samolepka na dveřích nebo výloze místa značí, že tady se ke všem lidem přistupuje s respektem bez ohledu na jejich příslušnost k etnické, náboženské, sexuální, subkulturní nebo jiné sociální skupině. Nemusíte se obávat nenávistných útoků, a kdyby přeci jen přišly, personál se vás zastane a pomůže situaci vyřešit. Růžová znamená přijetí a bezpečí. Takové prostředí a přístup najdete i v našich službách, najdete nás i na webových stránkách HateFree Culture.

Výroční zpráva organizace

Rádi bychom se s Vámi podělili o shrnutí naší práce v podobě Výroční zprávy za rok 2020. 

Společně v Dubí

Město Dubí realizuje projekt s názvem Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí, partnerem projektu je Květina, z. s.
Projekt je realizován od května 2020 do 30. 6. 2022, číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476.
Účelem projektu je participace obyvatel Pozorky, aktivizovat je, posilovat jejich kompetence a připravenost k řešení vlastních problémů, zvyšovat jejich podíl na rozhodování a přejímání odpovědnosti a budovat takové aktivity, intervence a vazby, které budou odpovídat jejich potřebám. 

Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začala Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt byl realizován na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu bylo usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. Projekt nabídl celkem 25 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

Děkujeme lektorům jednotlivých turnusů za pestré programy, dětem za účast a jejich rodičům za důvěru!

Projekt Šance pro každého skončil

V příloze krátká informace v podobě malého shrnutí námi realizovaných aktivit v rámci projektu města Dubí s názvem „Šance pro každého“. K 29. 2. 2020 jsme se rozloučili s aktivitami Dluhového poradenství, Tutoringu a mentoringu a Socioterapeutických pobytů.

Šance pro každého

Více k samotnému projektu na: www.sanceprokazdeho.cz

Benefice pro Květinu

Jaké má podoby život na ulici? Co vlastně nabídne bezdomovcům nová služba v Teplicích? Jak si život na ulici představují žáci ZŠ U Nových lázní, kteří se zapojili do naší výtvarné soutěže? Klikněte na Benefice pro Květinu.