Aktuality

Den otevřených dveří

Dovolujeme si Vás v rámci Týdne sociálních služeb, který každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pozvat na Den otevřených dveří do služeb organizace Květina, z. s., který se koná 4. 10. 2022. Více informací o programu je k dispozici v příloze:

Pozvánka DOD Květina 2022

Těšíme se na společné setkání!

Rozumím tomu

Nezisková organizace Květina, z. s. realizuje v období od 1. 5. do 31. 12. 2022 projekt s názvem Rozumím tomu.
Účelem tohoto projektu č.: 0042/DOUCOVANI_NNO/2022 je podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním v kalendářním roce 2022.
Projekt je financován Evropskou unií – Next generation EU. Více informací o podpoře projektu v dokumentu: Rozumím tomu.

Výroční zpráva organizace Květina za rok 2021

Rádi bychom se s Vámi podělili o shrnutí naší práce v podobě Výroční zprávy za rok 2021 .

HateFree Culture

Hate Free zóny jsou místa bez násilí a nenávisti. Velká růžová samolepka na dveřích nebo výloze místa značí, že tady se ke všem lidem přistupuje s respektem bez ohledu na jejich příslušnost k etnické, náboženské, sexuální, subkulturní nebo jiné sociální skupině. Nemusíte se obávat nenávistných útoků, a kdyby přeci jen přišly, personál se vás zastane a pomůže situaci vyřešit. Růžová znamená přijetí a bezpečí. Takové prostředí a přístup najdete i v našich službách, najdete nás i na webových stránkách HateFree Culture.

Společně v Dubí

Město Dubí realizuje projekt s názvem Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí, partnerem projektu je Květina, z. s.
Projekt je realizován od května 2020 do 30. 6. 2022, číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476.
Účelem projektu je participace obyvatel Pozorky, aktivizovat je, posilovat jejich kompetence a připravenost k řešení vlastních problémů, zvyšovat jejich podíl na rozhodování a přejímání odpovědnosti a budovat takové aktivity, intervence a vazby, které budou odpovídat jejich potřebám.