Aktuality

PF 2024

Přejeme všechno dobré do roku 2024. 

Efektivní poskytování služby SAS pro rodiny s dětmi

V červnu 2023 v rámci projektu CZ.31.6.0/0.0/22_019/0007588 získala organizace Květina, z. s. pro službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina nový elektromobil. Tato skutečnost vede k efektivnějšímu poskytování sociální služby prevence a k uspokojení poptávky po této službě. Významným benefitem je tedy rozšíření vozového parku realizátora projektu o bezemisní vůz, což sebou nese pozitivní dopad ekonomický a také pozitivní dopad v oblasti životního prostředí.

Noc venku

Letos poprvé se Teplice připojují k celorepublikové akci Noc venku. Akce proběhne ve čtvrtek 23. listopadu. Přijďte si zkusit nocleh venku či si popovídat s lidmi žijícími bez domova a pracovníky, kteří jim v jejich nelehké situaci pomáhají.

Vše se dozvíte v přiloženém letáčku, nebojte se na něj kliknout.

Bydlím, bydlíš, bydlíme

V lednu 2023 zahájila nezisková organizace Květina, z. s. realizaci projektu s názvem Bydlím, bydlíš, bydlíme, který má za cíl zavést v Teplicích přístup Housing First jako formu sociálního bydlení, která poskytuje perspektivu stabilního, bezpečného a dlouhodobého bydlení lidem, kteří přicházejí ze závažné bytové nouze. Projekt s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_007/0000260 je financován z Operačního programu Zaměstnanost Plus. Více informací o projektu zde.