Aktuality

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který proběhne v rámci Týdne sociálních služeb v úterý 6. října 2020 ve všech našich službách.

Více již v samotném letáčku:


1. společný den v Dubí

ODLOŽENO!!!

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření koronaviru jsme nuceni připravenou akci odložit. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení, Váš tým Společně v Dubí

Aktuální informace k provozu sociálních služeb organizace Květina, z. s. 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a daných nařízení v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, přistupujeme k omezení provozu služeb v podobě preventivních opatřeních k podpoře zachování zdraví klientů i pracovníků.

Terénní programy Květina a Nízkoprahové denní centrum Květina fungují v omezeném provozu při zachování běžné provozní doby.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina a Klub Magnet fungují od 11. května 2020 v terénní i ambulantní formě.

 

Projekt Šance pro každého skončil

V příloze krátká informace v podobě malého shrnutí námi realizovaných aktivit v rámci projektu města Dubí s názvem „Šance pro každého“. K 29. 2. 2020 jsme se rozloučili s aktivitami Dluhového poradenství, Tutoringu a mentoringu a Socioterapeutických pobytů.

Šance pro každého

Více k samotnému projektu na: www.sanceprokazdeho.cz

Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začala Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

Více informací zde

Benefice pro Květinu

Jaké má podoby život na ulici? Co vlastně nabídne bezdomovcům nová služba v Teplicích? Jak si život na ulici představují žáci ZŠ U Nových lázní, kteří se zapojili do naší výtvarné soutěže? Klikněte na Benefice pro Květinu.