Vítejte na stránkách neziskové organizace Květina, z. s. 

Nezisková organizace Květina, z. s. je organizací založenou v srpnu roku 2006. Svým vznikem organizace reagovala na problémy teplického regionu, související zejména se sociální tématikou. Svou působnost zaměřuje na Teplicko s aktuálním prioritním zaměřením na město Dubí. Se zněním stanov organizace je možné se seznámit v sekci ke stažení.

Posláním organizace je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů.

Služby organizace jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální a životní situaci na území okresu Teplice. Služby jsou určeny lidem bez omezení věku. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Služby jsou poskytovány na území okresu Teplice. Přístup ke službám vychází z deklarovaných práv a svobod, jsou určeny všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Nabízíme tyto služby:

Klub Magnet

Posláním služby je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce přispívat k sociálnímu začlenění dětí a mládeže v oblasti, kde služba působí.

Nízkoprahové denní centrum Květina

Posláním služby Nízkoprahové denní centrum Květina je spolupodílet se na sociálním začleňování lidí v nouzi a mírnit tak rizika vyplývající z nepříznivé sociální situace, která je důvodem či směřuje k sociálnímu vyloučení těchto osob.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

Posláním této služby je poskytnout rodinám s dětmi, které žijí v Dubí, Teplicích, Hrobu, Košťanech, Novosedlicích, Proboštově a Krupce pomoc a podporu vedoucí ke změně sociálně nepříznivé situace. Dále poskytnut rodinám s dětmi v rámci ORP Teplice a ORP Bílina pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví jejich dětí čímž se minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení. Služba je poskytována zejména terénní formu.

Terénní programy Květina

Posláním Terénních programů Květina je poskytnout lidem pomoc a podporu vedoucí ke změně ze sociálně nepříznivé situace. Jedná se o službu, jež minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.

Sídlo organizace

Květina, z. s.
Na Vypichu 180
417 25 Lahošť

info@oskvetina.cz

+420 721 568 898

Komunitní centrum Dubí

Klub Magnet
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Terénní programy Květina

Mírová 325/4a
417 03 Dubí – Pozorka

UPOZORNĚNÍ – Kvůli technickým obtížím se adresa Komunitního centra Dubí neukazuje na mapě správně. O obtížích víme a dané řešíme, v případě nejasností se na nás obraťte. Děkujeme za pochopení.

JAK SE DO KC DOSTANETE?
Do Komunitního centra Dubí se dostanete z Teplic autobusy číslo 487, 489, 490 zastávka Dubí Pozorka sklárna, poté 400m chůze po směru autobusu do Dubí.

Nízkoprahové denní centrum Květina a Terénní programy Květina

Denisova 235/3
415 03 Teplice – Řetenice