Hledáme kolegu či kolegyni

Hledáme sociálního pracovníka / sociální pracovnici a speciálního pedagoga / pedagožku
do uvedených služeb organizace Květina, z. s.

Květina, z. s. vyhlašuje v březnu 2022 výběrové řízení na pracovní pozice do služeb organizace:

Sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Pracovní pozice: speciální pedagog / pedagožka
Velikost úvazku: 0,5 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
Místo výkonu:  ambulance Dubí, jedná se zejména o výkon práce v terénu v rámci ORP Teplice (prioritně Teplice, Dubí)
Platové ohodnocení po absolvování zkušební doby: až 30.000,- Kč měsíčně na celý úvazek dle dosažené kvalifikace a předchozí praxe
Popis výkonu pracovní pozice:
• přímá práce s rodinou a s dětmi se zvýšenou potřebou péče v oblasti výchovy a vzdělávání, se specifickými potřebami, s duševními poruchami, s poruchami pozornosti aj.
• příprava edukativních materiálů
• individuální plánovaní
• vedení dokumentace
• komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
• zprostředkování dalších služeb
• diagnostika specifických potřeb dětí a doporučení další péče
• podílení se na zkvalitňování sociální služby a jejího zapojení se do procesu transformace psychiatrické péče pro děti
• kooperace s týmem sociálních pracovníků v rámci sociální služby
Specifikace požadavků na pracovní pozici – hledáme:
Absolventa s ukončeným magisterským studiem v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku podle §18 zákona č. 563/2004 Sb., který:
• má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
• umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
• má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
• má aktivní přístup a nadšení pro práci
• má dobré komunikační schopnosti a empatii
• má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
• má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
• výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
Nabízíme:
• pracovní uplatnění v neziskové organizaci
• účast na celospolečensky prospěšných projektech
• možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
• osobní a profesionální rozvoj
• adekvátní platové ohodnocení
• 25 dnů dovolené
• nástup dle vzájemné dohody

Sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Pracovní pozice: sociální pracovník / pracovnice (SP)
Velikost úvazku: 0,5 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
Místo výkonu: ambulance Dubí, jedná se zejména o výkon práce v terénu v rámci ORP Teplice (prioritně Teplice, Dubí)
Platové ohodnocení po absolvování zkušební doby: až 30.000,- Kč měsíčně na celý úvazek dle dosažené kvalifikace a předchozí praxe
Popis výkonu pracovní pozice:
• realizace přímé práce s klienty / rodiny s dětmi
• vedení jednání se zájemcem o službu
• individuální plánovaní s klienty služby
• vedení dokumentace
• komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
• zprostředkování dalších služeb
Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme:
Absolventa vyšší odborné či vysoké školy, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
• má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
• umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
• má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
• má aktivní přístup a nadšení pro práci
• má dobré komunikační schopnosti a empatii
• má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
• má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
• výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
Nabízíme:
• pracovní uplatnění v neziskové organizaci
• účast na celospolečensky prospěšných projektech
• možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
• osobní a profesionální rozvoj
• adekvátní platové ohodnocení
• 25 dnů dovolené
• nástup dle vzájemné dohody

Chcete-li se stát součástí našeho týmu, zašlete nám strukturovaný životopis, motivační dopis v
rozsahu 0,5 – 1 strana formátu A4, vyplněný Dotazník uchazeče o zaměstnání a kontakt alespoň na jednu osobu,
jež o Vás může poskytnout reference, na email klaushorcikova@oskvetina.cz.
Další informace k pracovní pozici Vám poskytne:
Bc. Veronika Klaus Horčíková tel: +420 725 470 979, www.oskvetina.cz
K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o výsledku výběrového řízení
oznamujeme telefonicky či e-mailem. Květina, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení či
pracovní pozice neobsadit v případě, že uchazeči nenaplní očekávání zaměstnavatele.