Hledáme kolegu či kolegyni

Hledáme kolegu či kolegyni na pracovní pozici pracovníka / pracovnice v sociálních službách do uvedených služeb organizace Květina, z. s.

Květina, z. s. vyhlašuje v červnu 2020 výběrové řízení na pracovní pozici do služeb organizace:

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Název služby: Klub Magnet
Pracovní pozice: pracovník / pracovnice v sociálních službách (PSS)
Velikost úvazku: 0,5 – 0,75 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
Místo výkonu: ambulance Dubí, příležitostně terénní práce
Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: pro PSS cca 23.000,- Kč
Popis výkonu pracovní pozice:

 • realizace přímé práce s klienty / dětmi
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby pod dohledem sociálního pracovníka
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb

Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme: 

 • absolventa ZŠ, SOU či SŠ ideálně s rekvalifikačním kurzem pro pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
 • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 

Nabízíme:  

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • adekvátní platové ohodnocení
 • motivační osobní ohodnocení dle pracovního výkonu v daném měsíci
 • 25 dnů dovolené 
 • nástup dle vzájemné dohody

Sociální služba: Terénní programy
Název služby: Terénní programy Květina
Pracovní pozice: pracovník / pracovnice v sociálních službách (PSS)
Velikost úvazku: 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
Místo výkonu: zázemí pro pracovníky v Teplicích, jedná se zejména o výkon práce v terénu ve městech Dubí a Teplice
Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: pro PSS cca 23.000,- Kč
Popis výkonu pracovní pozice:

 • realizace přímé práce s klienty / osoby bez přístřeší, osoby ohrožené či žijící v sociálním vyloučení
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby pod vedením sociálního pracovníka
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb

Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme:

 • absolventa ZŠ, SOU či SŠ ideálně s rekvalifikačním kurzem pro pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který: 
 • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má řidičské oprávnění na osobní automobil
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s obdobnými pracovními činnostmi s dospělými osobami

Nabízíme:

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • adekvátní platové ohodnocení
 • motivační osobní ohodnocení dle pracovního výkonu v daném měsíci
 • 25 dnů dovolené
 • nástup dle vzájemné dohody

Sociální služba: Nízkoprahové denní centrum
Název služby: Nízkoprahové denní centrum Květina
Pracovní pozice: pracovnice v sociálních službách (PSS)
Velikost úvazku:
1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
Místo výkonu: ambulantní zázemí služby ve městě Teplice
Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: pro PSS cca 23.000,- Kč
Popis výkonu pracovní pozice:

 • realizace přímé práce s klienty / osoby bez přístřeší, osoby ohrožené či žijící v sociálním vyloučení
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby pod vedením sociálního pracovníka
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb

Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme:

 • absolventa vyšší odborné či vysoké školy nebo absolventa rekvalifikačního kurzu na pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
 • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s obdobnými pracovními činnostmi s dospělými osobami

Nabízíme:

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • adekvátní platové ohodnocení
 • motivační osobní ohodnocení dle pracovního výkonu v daném měsíci
 • 25 dnů dovolené
 • nástup dle vzájemné dohody

Chcete se stát součástí našeho týmu? Zašlete nám strukturovaný životopis, motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strana formátu A4, vyplněný dotazník uchazeče o zaměstnání (ke stažení na http://oskvetina.cz/vyberove-rizeni) a kontakt alespoň na jednu osobu, jež o Vás může poskytnout reference, na email klaushorcikova@oskvetina.cz.
Další informace k jednotlivým pracovním pozicím Vám poskytne:
Bc. Veronika Klaus Horčíková tel: +420 725 470 979, www.oskvetina.cz
K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o výsledku výběrového řízení oznamujeme telefonicky. Květina, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení či pracovní pozice neobsadit v případě, že uchazeči nenaplní očekávání zaměstnavatele.

 V Dubí dne 27. 5. 2020

Dotazník uchazeče o zaměstnání