Hledáme kolegu či kolegyni

Hledáme kolegu či kolegyni na pracovní pozice sociálního pracovníka / pracovnice, pracovníka / pracovnice v sociálních službách do uvedených služeb organizace Květina, z. s.
Květina, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice do služeb organizace:

Sociální služba: Terénní programy
Název služby: Terénní programy Květina
Pracovní pozice: sociální pracovník / pracovnice (SP), pracovník / pracovnice v sociálních službách (PSS)
Velikost úvazku: 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
Místo výkonu: zázemí pro pracovníky v Dubí, výhledově také v Teplicích, jedná se zejména o výkon práce v terénu ve městech Dubí a Teplice
Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: pro SP minimálně 28.000,- Kč, pro PSS minimálně 23.000,- Kč
Popis výkonu pracovní pozice:
▪ realizace přímé práce s klienty / osoby bez přístřeší, osoby ohrožené či žijící v sociálním vyloučení
▪ vedení jednání se zájemcem o službu
▪ individuální plánovaní s klienty služby
▪ vedení dokumentace
▪ komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
▪ zprostředkování dalších služeb
Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme:
▪ absolventa vyšší odborné či vysoké školy nebo absolventa rekvalifikačního kurzu na pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
➢ má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
➢ umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
➢ má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
➢ má aktivní přístup a nadšení pro práci
➢ má dobré komunikační schopnosti a empatii
➢ má řidičské oprávnění na osobní automobil
➢ má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
➢ má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
➢ výhodou jsou zkušenosti s obdobnými pracovními činnostmi s dospělými osobami
Nabízíme:
▪ pracovní uplatnění v neziskové organizaci
▪ účast na celospolečensky prospěšných projektech
▪ možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
▪ osobní a profesionální rozvoj
▪ adekvátní platové ohodnocení
▪ motivační osobní ohodnocení dle pracovního výkonu v daném měsíci
▪ 25 dnů dovolené
▪ nástup dle vzájemné dohody

Sociální služba: Nízkoprahové denní centrum
Název služby: Nízkoprahové denní centrum Květina
Pracovní pozice: sociální pracovník / pracovnice (SP), pracovník / pracovnice v sociálních službách (PSS)
Velikost úvazku: 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
Místo výkonu: ambulantní zázemí služby ve městě Teplice
Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: pro SP minimálně 28.000,- Kč, pro PSS minimálně 23.000,- Kč
Popis výkonu pracovní pozice:
▪ realizace přímé práce s klienty / osoby bez přístřeší, osoby ohrožené či žijící v sociálním vyloučení
▪ vedení jednání se zájemcem o službu
▪ individuální plánovaní s klienty služby
▪ vedení dokumentace
▪ komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
▪ zprostředkování dalších služeb
Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme:
▪ absolventa vyšší odborné či vysoké školy nebo absolventa rekvalifikačního kurzu na pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
➢ má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
➢ umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
➢ má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
➢ má aktivní přístup a nadšení pro práci
➢ má dobré komunikační schopnosti a empatii
➢ má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
➢ má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
➢ výhodou jsou zkušenosti s obdobnými pracovními činnostmi s dospělými osobami
Nabízíme:
▪ pracovní uplatnění v neziskové organizaci
▪ účast na celospolečensky prospěšných projektech
▪ možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
▪ osobní a profesionální rozvoj
▪ adekvátní platové ohodnocení
▪ motivační osobní ohodnocení dle pracovního výkonu v daném měsíci
▪ 25 dnů dovolené
▪ nástup dle vzájemné dohody

Chcete se stát součástí našeho týmu? Zašlete nám strukturovaný životopis, motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strana formátu A4, vyplněný dotazník uchazeče o zaměstnání (ke stažení na http://oskvetina.cz/vyberove-rizeni) a kontakt alespoň na jednu osobu, jež oVás může poskytnout reference, na email klaushorcikova@oskvetina.cz.
Další informace k jednotlivým pracovním pozicím Vám poskytne:
Bc. Veronika Klaus Horčíková tel: +420 725 470 979, www.oskvetina.cz. K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o výsledku výběrového řízení oznamujeme telefonicky. Květina, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení či pracovní pozice neobsadit v případě, že uchazeči nenaplní očekávání zaměstnavatele.

aktualizováno dne 01. února 2020

Dotazník uchazeče o zaměstnání