Hledáme kolegu či kolegyni

Hledáme kolegu či kolegyni na pracovní pozici sociálního pracovníka /pracovnice či pracovníka / pracovnice v sociálních službách do uvedených služeb organizace Květina, z. s. 


Květina, z. s. vyhlašuje v dubnu 2021 výběrové řízení na pracovní pozice do služeb organizace:

Sociální služba: Nízkoprahové denní centrum

Název služby: Nízkoprahové denní centrum Květina

Pracovní pozice: pracovník / pracovnice v sociálních službách (PSS)

Velikost úvazku: 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru

Místo výkonu: ambulantní zázemí služby ve městě Teplice

Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: PSS až 25.000,- Kč dle dosažené kvalifikace a předchozí praxe

Popis výkonu pracovní pozice:

 • realizace přímé práce s klienty / osoby bez přístřeší, osoby ohrožené či žijící v sociálním vyloučení
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby samostatně či pod vedením sociálního pracovníka
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb

Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme:

 • absolventa rekvalifikačního kurzu na pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
 • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s obdobnými pracovními činnostmi s dospělými osobami

Nabízíme:

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • adekvátní platové ohodnocení
 • 25 dnů dovolené
 • nástup dle vzájemné dohody

Sociální služba: Terénní programy 

Název služby: Terénní programy Květina 

Pracovní pozice: sociální pracovník / pracovnice (SP)   

Velikost úvazku: 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru 

Místo výkonu: zázemí pro pracovníky ve městě Dubí a v Teplicích, výkon práce v terénu zejména ve městech Dubí a Teplice 

Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: SP až 30.000,- Kč dle dosažené kvalifikace a předchozí praxe

Základní popis výkonu pracovní pozice:  

 • realizace přímé práce s klienty / osoby bez přístřeší, osoby ohrožené či žijící v sociálním vyloučení
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby 
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb

Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme: 

 • absolventa vyšší odborné či vysoké školy, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
  • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má řidičské oprávnění na osobní automobil
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s obdobnými pracovními činnostmi s dospělými osobami  

Nabízíme:  

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • adekvátní platové ohodnocení
 • 25 dnů dovolené
 • nástup dle vzájemné dohody

Sociální služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina 

Pracovní pozice: sociální pracovník / pracovnice (SP) 

Velikost úvazku: 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru

Místo výkonu: ambulance Dubí, jedná se zejména o výkon práce v terénu v rámci ORP Teplice (prioritně Teplice, Dubí) 

Platové ohodnocení po absolvování zkušební doby: SP až 30.000,- Kč dle dosažené kvalifikace a předchozí praxe

Popis výkonu pracovní pozice:  

 • realizace přímé práce s klienty / rodiny s dětmi
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb

Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme: 

 • absolventa vyšší odborné či vysoké školy, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
 • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 

Nabízíme:  

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • adekvátní platové ohodnocení 
 • 25 dnů dovolené
 • nástup dle vzájemné dohody

 Chcete se stát součástí našeho týmu? Zašlete nám strukturovaný životopis, motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strana formátu A4, vyplněný dotazník uchazeče o zaměstnání (ke stažení na http://oskvetina.cz/vyberove-rizeni) a kontakt alespoň na jednu osobu, jež o Vás může poskytnout reference, na email klaushorcikova@oskvetina.cz.

Další informace k jednotlivým pracovním pozicím Vám poskytne:

Bc. Veronika Klaus Horčíková tel: +420 725 470 979, www.oskvetina.cz
K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o výsledku výběrového řízení oznamujeme telefonicky či e-mailem. Květina, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení či pracovní pozice neobsadit v případě, že uchazeči nenaplní očekávání zaměstnavatele.

Ke stažení: Dotazník uchazeče o zaměstnání