Hledáme kolegu či kolegyni

Hledáme kolegu či kolegyni na pracovní pozici pracovnice/pracovníka v sociálních službách do uvedené služby organizace Květina, z. s. 


Květina, z. s. vyhlašuje v září 2021 výběrové řízení na pracovní pozici do služby organizace:

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Název služby: Klub Magnet

Pracovní pozice: pracovník / pracovnice v sociálních službách (PSS)

Velikost úvazku: 0,5 – 0,75 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru

Místo výkonu: ambulance Dubí, příležitostně terénní práce

Platové ohodnocení (hrubá mzda na celý úvazek) po absolvování zkušební doby: pro PSS cca 25.000,- Kč dle dosažené kvalifikace a praxe na celý úvazek

Popis výkonu pracovní pozice:
• realizace přímé práce s klienty / dětmi
• vedení jednání se zájemcem o službu
• individuální plánovaní s klienty služby pod dohledem sociálního pracovníka
• vedení dokumentace
• komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
• zprostředkování dalších služeb

Specifikace požadavků na pracovní pozice – hledáme:
• absolventa ZŠ, SOU či SŠ ideálně s rekvalifikačním kurzem pro pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
• má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
• umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
• má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
• má aktivní přístup a nadšení pro práci
• má dobré komunikační schopnosti a empatii
• má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
• má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
• výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodňujícího prostředí

Nabízíme:
• pracovní uplatnění v neziskové organizaci
• účast na celospolečensky prospěšných projektech
• možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
• osobní a profesionální rozvoj
• adekvátní platové ohodnocení
• 25 dnů dovolené
• nástup dle vzájemné dohody

Chcete-li se stát součástí našeho týmu, zašlete nám strukturovaný životopis, motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strana formátu A4, vyplněný dotazník uchazeče o zaměstnání (ke stažení na http://oskvetina.cz/vyberove-rizeni) a kontakt alespoň na jednu osobu, jež o Vás může poskytnout reference, na email klaushorcikova@oskvetina.cz.

Další informace k pracovní pozici Vám poskytne:

Bc. Veronika Klaus Horčíková, tel: +420 725 470 979, www.oskvetina.cz

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o výsledku výběrového řízení oznamujeme telefonicky či e-mailem.
Květina, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení či pracovní pozice neobsadit v případě, že uchazeči nenaplní očekávání zaměstnavatele.

Ke stažení: Dotazník uchazeče o zaměstnání