Poděkování

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na činnosti neziskové organizace Květina, z. s., všem, kteří nás podpořili a podporují, sponzorům, dárcům a příznivcům.