Finanční dar

Podpořte nás finančním darem 

Naši organizaci můžete podpořit finančním darem bezhotovostní formou na účet 210988782/0300 (ČSOB), případně darem v hotovosti. Poskytnutý dar je daňově odečitatelnou položkou.

V případě, že nás chcete takto podpořit obracejte se na Mgr. Barboru Bočkovou.