Tutoring a mentoring

Co je Tutoring a mentoring?

Tutoring a mentoring nabízí zejména individuální práci s dospívajícími ve věku 15 až 18 let žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Dubí. Této skupině nabízí pomoc a podporu při řešení jejich problémů ve vztahu k okolí a také ve vztahu k sobě samým. Pomocí metod a technik sociální práce se snaží posílit pocit zodpovědnosti a zvýšit kompetence dospívajících tak, aby u nich docházelo ke změně nepříznivé sociální situace. V průběhu této aktivity budou realizovány také skupinové aktivity v podobě tematicky volených workshopů.

Kontakt

Mgr. Vernerová Barbora vernerova@oskvetina.cz, +420 727 930 996

Adresa kanceláře:
Květina, z.s.
Komunitní centrum Dubí
Mírová 325/4a
417 03 Dubí III – Pozorka

 

Čeho chceme dosáhnout

Tutoring a mentoring nabízí podporu pomocí navázání užšího profesionálního vztahu v podobě doprovázení se společně stanovenými cíli vedoucími ke změně nepříznivé situace. Cílem je pomoci dospívajícím lépe poznat sebe sama, objevit vlastní potenciál a schopnosti. Aktivity směřují ke zkompetentnění cílové skupiny.

Cílová skupina aneb komu je aktivita určena

Služba je určena mladým lidem ve věku 15 až 18 let z Dubí, kteří jsou žijí v sociálně vyloučených lokalitách či jsou sociálním vyloučením ohrožení.

 

 

Aktivita je poskytována bezplatně

Tutoring a mentoring je poskytován bezplatně na základě zakázky Města Dubí v rámci finanční podpory projektu Šance pro každého číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a ostatní části města.