Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

V roce 2019 Vám nabízíme celkem 10 turnusů příměstských táborů v uvedených termínech vždy v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin, kdy je zajištěn kvalifikovaný dohled.

Během jednotlivých turnusů je zajištěn pestrý program (tvůrčí činnosti, pohybové aktivity, výlety po okolí, nová kamarádství, zábava, hry).

Tábory jsou vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Podmínkou zařazení dítěte na příměstský tábor je zaměstnanost rodiče, což je dokládáno potvrzením formuláře od zaměstnavatele.

Je možné se přihlásit na více turnusů, či pouze na jeden a do konce je dále možné vybrat pouze určité dny, které Vám budou vyhovovat. Cena tábora se váže k využitým dnům a je stanovena na 80,- Kč / den. V ceně je zahrnuto jízdné, vstupy, odměny pro děti.

Program jednotlivých turnusů bude průběžně upřesňován, stejně tak jako zázemí pro daný turnus tábora – viz tabulka výše. Jednotlivé programy budou vždy pestré a budou zahrnovat tvůrčí činnosti, pohybové aktivity, výlety po okolí dle počasí, zohledňující věk zúčastněných dětí. Jednotlivé turnusy probíhají pod vedením zkušených lektorů.

Plnohodnotnou stravu a pitný režim po dobu konání tábora zajišťují rodiče. Organizátor zajistí doplňkový pitný režim a drobné občerstvení.

V případě Vašeho zájmu o příměstský tábor či další informace lze kontaktovat mailem či telefonicky Bc. Jirouškovou Marii (jirouskova@oskvetina.cz, 725 947 609). Dále je možné přímo vyplnit přihlášku a zaslat mailem na uvedenou mailovou adresu. Následně se s Vámi spojíme a domluvíme další postup.

Termín Zázemí
25. 02. – 01. 03. 2019 Hrob
01. 07. – 05. 07. 2019 Dubí
08. 07. – 12. 07. 2019 Hrob
15. 07. – 19. 07. 2019 Hrob
22. 07. – 26. 07. 2019 Moldava
29. 07. – 02. 08. 2019 Dubí
05. 08. – 09. 08. 2019 Háj u Duchcova/Domaslavice – koně
12. 08. – 16. 08. 2019 Dubí
19. 08. – 23. 08. 2019 Dubí
26. 08. – 30. 08. 2019 Dubí