Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

V roce 2019 Vám nabízíme celkem 9 turnusů příměstských táborů v uvedených termínech vždy v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin, kdy je zajištěn kvalifikovaný dohled.

Termín Program Zázemí Obsazenost
25. 2. – 1. 3. 2019 tvůrčí činnosti, pohybové aktivity, výlety po okolí za zajímavostmi Ústeckého kraje a také po lákavých atrakcích v regionu Volnočasové a spolkové centrum ve městě Hrob na adrese Komenského 17. 35 %

1. 7. – 5. 7. 2019

 

10 %

8. 7. 12. 7. 2019

 

10 %

15. 7. – 19. 7. 2019

 

0 %

22. 7. – 26. 7. 2019

 

35 %

29. 7. – 2. 8. 2019

 

35 %

5. 8. – 9. 8. 2019

 

10 %

12. 8. – 16. 8. 2019

 

0 %

19. 8. – 23. 8. 2019

 

10 %

26. 8. – 30. 8. 2019

 

0 %

Tábory jsou vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Podmínkou zařazení dítěte na příměstský tábor je zaměstnanost rodiče, což je dokládáno potvrzením formuláře od zaměstnavatele.

Je možné se přihlásit na více turnusů, či pouze na jeden a do konce je dále možné vybrat pouze určité dny, které Vám budou vyhovovat. Cena tábora se váže k využitým dnům a je stanovena na 80,- Kč / den. V ceně je zahrnuto jízdné, vstupy, odměny pro děti.

Program jednotlivých turnusů bude průběžně upřesňován, stejně tak jako zázemí pro daný turnus tábora – viz tabulka výše. Jednotlivé programy budou vždy pestré a budou zahrnovat tvůrčí činnosti, pohybové aktivity, výlety po okolí dle počasí, zohledňující věk zúčastněných dětí. Jednotlivé turnusy probíhají pod vedením zkušených lektorů.

Plnohodnotnou stravu a pitný režim po dobu konání tábora zajišťují rodiče. Organizátor zajistí doplňkový pitný režim a drobné občerstvení.

V případě Vašeho zájmu o příměstský tábor či další informace lze kontaktovat mailem či telefonicky Bc. Jirouškovou Marii (jirouskova@oskvetina.cz, 725 947 609). Dále je možné přímo vyplnit přihlášku a zaslat mailem na uvedenou mailovou adresu. Následně se s Vámi spojíme a domluvíme další postup.