Dluhové poradenství

Dluhové poradenství

Dluhové poradenství představuje bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství osobám od 16 let žijícím na území města Dubí, kteří se ocitli ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti či exekuci. V rámci dluhového poradenství se klient bude učit finanční samostatnosti, soběstačnosti při jednání s úřady, plánování a komunikaci s institucemi, orientaci na pracovním trhu apod.

Kontakt

Květina, z. s.

Komunitní centrum Dubí
Mírová 325/4a, Dubí III – Pozorka

pondělí 08:00 – 12:00
Krušnohorská 41, Dubí I středa 13:00 – 17:00

Kontaktní osoby:
Poradenský pracovník
Mgr. Vernerová Barbora
vernerova@oskvetina.cz, +420 727 930 996

Odborný garant
Mgr. Bočková Barbora
info@oskvetina.cz, +420 721 568 898

Čeho chceme dosáhnout

Cílem služby je poskytnout pomoc občanům města Dubí objektivně vyhodnotit jejich celkovou finanční situaci, do které se dostali kvůli dluhům, a učinit správná rozhodnutí při jejich řešení.

Cílová skupina aneb komu je aktivita určena

Dluhové poradenství je určeno občanům města Dubí, kteří v důsledku své stávající životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Služba je určená zejména osobám od 16 let.

Aktivita je poskytována bezplatně

Dluhové poradenství je poskytováno bezplatně na základě zakázky Města Dubí v rámci finanční podpory projektu Šance pro každého číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a ostatní části města.