Hledáme kolegu či kolegyni na pozici sociálního pracovníka

 

Květina, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici sociálního pracovníka/sociální pracovnice a pracovníka/pracovnice v sociálních službách do služeb organizace. Jedná se o sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina pro oblast Dubí.

 

Popis výkonu pracovní pozice:

 • realizace přímé práce s klienty včetně dětí
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb

v případě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina práce zejména v terénu s ambulantním zázemím ve městě Dubí.

Hledáme:

 • absolventa vyšší odborné či vysoké školy nebo absolventa rekvalifikačního kurzu na pracovníka v sociálních službách, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
 • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 

Chcete se stát součástí našeho týmu? Zašlete nám strukturovaný životopis, motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strana formátu A4, vyplněný dotazník uchazeče o zaměstnání (ke stažení na http://oskvetina.cz/vyberove-rizeni) a kontakt alespoň na jednu osobu, jež o Vás může poskytnout reference, na email klaushorcikova@oskvetina.cz.

 

Další informace poskytne:

Bc. Veronika Klaus Horčíková tel: +420 725 470 979, www.oskvetina.cz

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme elektronicky. Květina, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení či pracovní pozice v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace, neobsadit.

Nabízíme:

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • pracovní úvazek v rozsahu 0,5 – 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
 • adekvátní platové ohodnocení
 • motivační osobní ohodnocení dle pracovního výkonu v daném měsíci
 • nástup dle vzájemné dohody