Aktuality

Výroční zpráva organizace za rok 2018

Zajímají vás aktivity a činnost naší organizace? Víte, co všechno se v naší organizaci odehrálo v loňském roce? Ne? Tak se začtěte do naší Výroční zpráva 2018

Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

           

Více informací zde

Letní příměstské tábory začaly

Tak už to vypuklo? A cože? No přeci příměstské tábory s Květinou. Ráno jsme tak přivítali první odvážné ratolesti, které poslali jejich ještě odvážnější rodiče na náš vůbec první letní příměstský tábor. A o tom, že udělali rodiče dobře, není vůbec sporu. Děcka se hned ráno vypravila na rodinnou farmu do nedalekého městysu Hostomice. Jejich prvním úkolem je pečlivě nakrmit stádo koz s jejich kůzlaty, hejno koťat, konkrétně 9, a jejich utahané kočičí mámy a také králíka, kopu morčat a 6 kachních běžců. Není to úkol jednoduchý, a tak dětem bude odpolední odměnou osvěžující koupání. Během týdne se pak děti mohou těšit na lanové centrum v Teplicích nebo levandulovou zahradu nedaleko Hazmburku. Počasí by mělo být příznivé, a tak věříme, že se výlety podaří a dětem se bude s námi líbit.

Další dva týdny příměstských táborů budou probíhat v malebném prostředí města Hrobu a jeho okolí, kde jsme již zrealizovaly jarní běh tábora a velmi se nám tam líbilo. Zázemí nám poskytne město Hrob v místním komunitním centru, které je pro tyto účely naprosto ideální. Stále ještě máme volná místa. Proto, pokud máte doma děti, které by se snad měly nudit, tak neváhejte a pošlete je s námi ven zahrát si, seznámit se, vykoupat se nebo si třeba něco vyrobit.

V případě zájmu prosím kontaktujte Bc. Jirouškovou Marii na jirouskova@oskvetina.cz nebo na tel.:+420 725 947 609.

Šance pro každého

, možná jste už zaznamenali organizací realizované aktivity v rámci projektu města Dubí „Šance pro každého“. Co je to za projekt? Kdo za ním stojí? Které aktivity jsou díky němu ve městě realizovány a proč? Odpovědi najdete přímo na webu projektu, stačí rozkliknout odkaz:

Projekt „Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích“

Květina, z. s. realizuje projekt s názvem Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích. Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti a s tím spojené efektivity terénních sociálních služeb organizace. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 a terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. V rámci tohoto projektu došlo k pořízení 2 osobních automobilů. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.