Aktuality

BENEFICE PRO KVĚTINU ANEB ŽIVOT NA ULICI

A je to za námi. Nadace Divoké husy výtěžek z akce zdvojnásobí a navíc lze podpořit vznik centra (zejména stavební úpravy a nákup vybavení) ještě prostřednictvím jejich účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 541 – a to v době od 27.10. do 16.11. 2019! (více na jejich FB).

Jaké má podoby život na ulici? Co vlastně nabídne bezdomovcům nová služba v Teplicích? Jak si život na ulici představují žáci ZŠ U Nových lázní, kteří se zapojili do naší výtvarné soutěže? Odpovědi na tyto otázky naleznete v následující prezentaci: 

Benefice pro Květinu

Děkujeme všem za podporu! 

Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

           

Více informací zde

Pohyb s Květinou

Organizace Květina, z. s. pořádá v rámci realizace projektu Pohyb s Květinou otevřené lekce jógy. Přijďte každé úterý v termínu od 24. 9. do 17. 12. 2019 do Komunitního centra v Dubí, kde pro Vás v čase od 18:15 do 19:30 budou lekce probíhat. Součástí projektu jsou také workshopy na téma zdravý životní styl, které jsou určeny dětem, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet. Projekt byl finančně podpořen Ústeckým krajem a MAS Cínovecko.

Šance pro každého

, možná jste už zaznamenali organizací realizované aktivity v rámci projektu města Dubí „Šance pro každého“. Co je to za projekt? Kdo za ním stojí? Které aktivity jsou díky němu ve městě realizovány a proč? Odpovědi najdete přímo na webu projektu, stačí rozkliknout odkaz:

Projekt „Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích“

Květina, z. s. realizuje projekt s názvem Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích. Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti a s tím spojené efektivity terénních sociálních služeb organizace. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 a terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. V rámci tohoto projektu došlo k pořízení 2 osobních automobilů. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.