Aktuality

 

Den otevřených dveří

V rámci X. týdne sociálních služeb, který se pořádá v celé republice ve dnech 8. – 14. 10. 2018, si Vás dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří neziskové organizace Květina, z. s., který se uskuteční v úterý 9. 10. 2018 od 11:00 do 16:00 hodin.
Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru.

Šance pro každého

, možná jste už zaznamenali organizací realizované aktivity v rámci projektu města Dubí „Šance pro každého“. Co je to za projekt? Kdo za ním stojí? Které aktivity jsou díky němu ve městě realizovány a proč? Odpovědi najdete přímo na webu projektu, stačí rozkliknout odkaz.

Výroční zpráva organizace 2017

Už jste viděli naší Výroční zprávu za rok 2017? Že ne? A zajímá Vás, co všechno se v naší organizaci v loňském roce odehrálo? Stačí kliknout na přílohu a začíst se…

Projekt „Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích“

Květina, z. s. realizuje projekt s názvem Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích. Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti a s tím spojené efektivity terénních sociálních služeb organizace. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 a terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. V rámci tohoto projektu došlo k pořízení 2 ks osobních automobilů. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.