Aktuality

 

Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

           

Více informací zde

Copak Vaše děti dělaly o jarní prázdniny?

Děti pracujících rodičů, které zrovna nejely na hory, měly jedinečnou příležitost strávit svůj volný čas s Květinou úplně jinak, než je u služeb Květiny, z. s. obvyklé.
Květina, z. s. vůbec poprvé zrealizovala během jarních prázdnin pro děti z Dubí, Hrobu a okolí příměstský tábor. Tábor byl finančně podpořen z fondů Evropské unie v rámci projektu s názvem Příměstské tábory s Květinou. Projekt je naplánován na dva roky a tábory se tak budou konat podvakrát o celé letní prázdniny a příští rok ještě jednou o prázdniny jarní.
Již letos o jarní prázdniny využilo této možnosti patnáct rodičů a děti strávily s Květinou báječný týden plný kreativních aktivit uvnitř i venku v komunitním a spolkovém centru v Hrobě.
Tábor probíhal každý všední prázdninový den vždy od 8:00 do 16:00 hod. Děti se podívaly na nedalekou farmu, vyzkoušely si naučnou procházku v lese po boku s panem hajným, pan starosta města Hrobu dětem udělal i přednášku o rybaření. Děti si domů odnesly vyrobená mýdla, velikonoční věnečky, ale i malovaná trička či úžasné karnevalové masky. Nikdo se tak neměl příležitost nudit, zábava byla fajn a věříme, že se děti přidají i na letní turnusy, které v Dubí či v Hrobě již plánujeme.

Šance pro každého

, možná jste už zaznamenali organizací realizované aktivity v rámci projektu města Dubí „Šance pro každého“. Co je to za projekt? Kdo za ním stojí? Které aktivity jsou díky němu ve městě realizovány a proč? Odpovědi najdete přímo na webu projektu, stačí rozkliknout odkaz:

Projekt „Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích“

Květina, z. s. realizuje projekt s názvem Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích. Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti a s tím spojené efektivity terénních sociálních služeb organizace. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 a terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. V rámci tohoto projektu došlo k pořízení 2 osobních automobilů. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.