"Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk.
Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud."
indické přísloví

Vítejte na stránkách neziskové organizace KVĚTINA, z.s.

Nezisková organizace Květina, z. s. je organizací založenou v srpnu roku 2006. Svým vznikem organizace reagovala na problémy teplického regionu, související zejména se sociální tématikou. Svou působnost zaměřuje na Teplicko s aktuálním prioritním zaměřením na město Dubí. Počátkem roku 2015 reagovala organizace na novelizaci občanského zákoníku a upravila své stanovy a název dle platné legislativy. Se zněním stanov organizace je možné se seznámit v sekci ke stažení.

Posláním organizace je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů.

Služby organizace jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či osobám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny lidem bez omezení věku. Služby jsou poskytovány na území okresu Teplice. Přístup ke službám vychází z deklarovaných práv a svobod, jsou určeny všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.